Til Forstandige Mennesker

HENT BOGEN

Download (DOC)
Download (PDF)
Køb bogen
Kommentar

Bogens Kapitler

< <
2 / total: 6

1. Del: "De Fire Dyr Fremhævet i Koranen"

Myggen

Som tidligere nævnt opfordrer Allah i Koranen jævnligt mennesker til at undersøge naturen og se “tegnene” i den. Alle besjælede og ubesjælede skabninger i universet er fulde af tegn, der beviser, at de er “skabt” og at de udtrykker deres skabers kraft, viden og kunst. Mennesket er ansvarligt for at identificere disse tegn ved at bruge sin visdom og for at hædre Allah.

Selvom alle levende skabninger bærer disse tegn, er der nogle, som Allah refererer specifikt til i Koranen. Myggen er et af disse dyr. I Sura al-Baqarah, vers 26 nævnes myggen:

Manzara

“Sandelig, Allah generer Sig ikke for at bruge en lignelse, hvad enten det er en myg eller noget meget større. Og for de troende, så ved de, at det er Sandheden fra deres Herre – og for dem, der er vantro, så siger de: Hvad vil Allah (sige) med denne lignelse? Med denne vildleder Han mange, og mange retleder Han dermed, men Han vildleder kun de oprørske.”

Selv myggen, der betragtes som en almindelig, uinteressant skabning, er værd at undersøge og fordybe sig i, idet den bærer Allahs tegn. Det er derfor Allah ikke forsmår “at bruge en lignelse, hvad enten det er en myg eller noget større”.

Manzara

Den vigtigste fødekilde for han og hun myg er nektar.

Myggens Usædvanlige Egenskaber

Manzara
Specielle Kløer Til Parring

En han myg, som er moden nok til parring, bruger sine følehorn, dvs. sine høreorganer, til at finde hunnen. Han myggens antenner har en anden funktion end hunnernes. Tynde fjer for enden af deres antenner er stærkt følsomme overfor lyde, der udsendes af hun myg. Lige ved siden af han myggens kønsorganer, er der modhager, som hjælper ham til at holde på hunnen under parringen i luften. Han myg flyver i sværme som skyer, og når en hun myg kommer ind i sværmen, parrer den han, som kan holde hunnen, sig med hende under flyvningen. Parringen varer ikke længe og hannen flyver tilbage til sværmen efter parringen. Fra det øjeblik har hun myggen brug for blod, for at æggene kan udvikle sig.

Generelt siger man om myg, at de er blodsugere og lever af blod. Dette er imidlertid ikke korrekt, da det ikke er alle myg, der suger blod, men kun hun myggene. Desuden suger hun myggene ikke blod, fordi de har brug for mad. Både han og hun myg lever af nektar fra blomster. Den eneste grund til at hun myggen, til forskel fra han myggen, suger blod er fordi, de har brug for proteinerne i blodet, da det hjælper deres æg til at udvikle sig. Med andre ord, hun myggen suger kun blod for at sikre artens overlevelse.

Myggens udviklingsproces er en af de mest fantastiske og beundringsværdige. Ganske kort kan de forskellige faser i et levende væsens ændringsproces fra en lillebitte larve til en myg beskrives således:

Myggeæg, som fodres med blod for at udvikle sig, lægges af hun myggen i fugtige blade eller i en tør sø i løbet af sommeren eller efteråret. Før dette, undersøger hun myggen omhyggeligt jorden ved at bruge de fine følere under sin bagkrop. Når hun finder et passende sted, begynder hun at lægge sine æg. Æggene, som er mindre end 1 mm lange, arrangeres i rækker, enten i grupper eller et efter et. Nogle arter lægger deres æg i en form, der fæstnes sammen som et gitter. Nogle af disse æg-grupper indeholder omkring 3oo æg.

De pænt arrangerede hvide æg bliver snart mørke, og de bliver fuldstændig sorte på et par timer. Denne sorte farve yder larverne beskyttelse ved at forhindre, at de ses af andre insekter eller af fugle. Bortset fra at æggene skifter farve, ændrer nogle larvers hud også farve i forhold til deres omgivelser, hvilket hjælper til at beskytte dem.

Larverne skifter farve ved brug af temmelig komplicerede kemiske processer. Der er ingen tvivl om, at hverken æggene, larverne eller moder myggen er bevidste om processerne bag farveskiftene i løbet af myggens forskellige udviklingsstadier. Det er udelukket at disse levende væsner selv kan skabe dette system eller at dette system skulle være skabt ved et tilfælde. Myg har været skabt med disse systemer fra det første øjeblik, de eksisterede.

Manzara

Hos nogle myg, lægger hunnen hundreder af æg, som et gitter.

Ud Af Ægget

Manzara
Åndedrætssystemet

Larvens åndedrætssystem fungerer ved at larven ånder luft ind gennem et hult rør, der er skubbet op over vandoverfladen, samtidig med at larven hænger nedad under vandet. Et klæbrigt sekret hindrer vandet i at trænge ind i den åbning, larven ånder igennem.

Myg i puppestadiet.
Puppe
Larve

Når klækningsperioden er færdig, begynder larverne næsten samtidigt at komme ud af æggene. Larverne, som spiser hele tiden, vokser hurtigt. Deres hud bliver hurtigt for trang og tillader dem ikke at vokse yderligere. Dette antyder, at det er tid til deres første hamskifte. I denne fase revner den hårde, skrøbelige hud nemt.

Før myggelarven har gennemgået sin fulde udvikling, skifter den hud to gange mere.

Den måde, hvorpå myggelarven fodres, er ret forbløffende. Larven laver små hvirvelstrømme i vandet med sine to vifteformede modhagere, der er lavet af fjer. På den måde viftes bakterier og andre mikroorganismer forbi dens mund. Larven, som hænger nedad under vandoverfladen, trækker vejret gennem et luftrør magen til dykkernes snorkel. Et klæbrigt sekret, som udskilles fra dens krop, forhindrer vand i at trænge ind i den åbning, den ånder igennem. Dette levende væsen overlever i kraft af sammenhængen og samspillet mellem mange fine balancer. Hvis den ikke havde et luftrør, kunne den ikke overleve; hvis den ikke havde et klæbrigt sekret, ville dens luftrør blive fyldt med vand. Skabelsen af disse to systemer på to forskellige tider, ville betyde, at dyret døde i dette stadium. Dette beviser, at myggen har alle sine systemer intakte fra begyndelsen, dvs. at den er skabt.

Larven skifter hud endnu engang. Det sidste hamskifte er temmelig forskelligt fra de andre. I dette stadium bevæger larven sig frem til sit sidste modningsstadie, puppestadiet. Det hylster, den er i, bliver for trangt. Dette viser, at det er blevet tid til, at larven skiller sig af med hylsteret. Et så anderledes væsen kommer ud af denne skal, at det er svært at tro, at disse to udgør forskellige udviklingsfaser af det samme væsen. Som man kan se, er denne forandringsproces alt for kompliceret og fin til at være udviklet af enten larven eller hun myggen.

Manzara

Gennem dette sidste stadium i udviklingen, står myggen overfor faren for at blive kvalt, når dens åndedrætsåbninger, som når op over vandet gennem et luftrør, lukkes.

Fra dette stadie fungerer åndedrættet ikke ved hjælp af disse huller, men ved hjælp af to rør, som er nyudviklede på dyrets forkrop. Det er derfor disse rør vender sig op mod vandoverfladen før hudskiftet. Myggen i puppen er nu blevet voksen. Den er flyveklar med alle sine organer: antenner, snabel, fødder, bryst, vinger, bagkrop og sine store øjne.

Puppen åbnes i toppen. Den største risiko på dette tidspunkt er vandets indtrængen i puppen. Puppens åbne top dækkes imidlertid med en speciel klæbrig væske, som beskytter myggens hoved mod kontakt med vandet. Dette øjeblik er yderst vigtigt. Selv den mindste vind kan betyde døden, hvis myggen falder i vandet, mens den kravler henover vandoverfladen. Det lykkes.

Hvordan kan det være, at den første myg rummede “evnen” til at gennemgå en sådan ændring? Kan det være fordi en larve “besluttede” at ændre sig til en myg efter at have skiftet hud tre gange? Absolut ikke! Det er fuldstændig indlysende, at dette lille væsen, som Allah nævner som eksempel, blev skabt på denne specielle måde.

Manzara
Åndedrætssystemet

Larvens åndedrætssystem fungerer ved at larven ånder luft ind gennem et hult rør, der er skubbet op over vandoverfladen, samtidig med at larven hænger nedad under vandet. Et klæbrigt sekret hindrer vandet i at trænge ind i den åbning, larven ånder igennem.

 

Manzara

Når myggen kommer op af vandet, skal dens hoved slet ikke røre vandet, da blot et enkelt øjeblik uden vejrtrækning, kan betyde at den bliver kvalt. Selv en brise eller en lille bevægelse på vandoverfladen kan blive livsfarlig for myggen.

Forbløffende Teknik Til At Suge Blod

Manzara

Fotografiet viser en lille lus, der lever som en parasit på myggen. Når vi ser bort fra myggens fantastiske systemer til reproduktion, åndedræt og blodcirkulation, af hvilke vi kun kan undersøge en lille del her, - og betragter denne lus, som også har komplekse systemer og organiske funktioner, kan vi bedre værdsætte grænseløsheden i Allahs tegn.

Myggens teknik til at suge blod afhænger af et kompliceret system, i hvilket utroligt detaljerede strukturer samarbejder.

Når myggen lander på målet, finder den først et sted ved hjælp af læberne i sin snabel. Myggens sprøjtelignende snabel beskyttes af en speciel hinde, der trækkes tilbage under blodsugnings-processen.

Myggen gennemborer ikke huden, som man har troet, ved at presse sin snabel hårdt ned i den. Det vigtigste arbejde udføres af overkæben, der er knivskarp, og af kindbakkerne, på hvilke der sidder tilbagebøjede tænder. Myggen bevæger kindbakkerne frem og tilbage som en sav og gennemskærer huden ved hjælp af overkæberne. Når brodden, som stikkes ned gennem hullet i huden, når en blodåre, stopper gennemboringen. Det er nu tid for myggen at suge blod.

Vi ved imidlertid, at den mindste beskadigelse af en åre får den menneskelige krop til at udskille et enzym, der får blodet til at koagulere, eller størkne og dermed stoppe hullet i åren. Dette enzym ville skabe problemer for myggen, da menneskekroppen også vil reagere på det hul, som er åbnet af myggen. Kroppen ville øjeblikkeligt få blodet på dette sted til at størkne og reparere såret. Dette ville betyde, at myggen ikke kunne suge noget blod.

Manzara

Hvordan Myg Opfatter den Ydre Verden

Myg er udstyret med ekstremt følsomme varmesensorer. Som det ses på billedet til højre, opfatter de tingene omkring sig med forskellige farver afhængigt af varmeudstrålingen. Da myggens opfattelse ikke er afhængig af lyset, er det ret nemt for den at opdage blodårer, selv i et mørkt værelse. Myggens varmesensorer er følsomme nok til at opdage varmeforskelle på helt ned til 1:1.000∞ C.

Men problemet løses af myggen. Før den begynder at suge blod, sprøjter den et specielt flydende sekret fra sin krop ind i den åbning, den har skåret i det levende væsen. Denne væske neutraliserer det enzym, der får blodet til at størkne.

På denne måde suger myggen det blod, den har brug for, uden problemer med at det størkner. Den svien og opsvulmning på det sted, som er bidt af myggen, skyldes den væske, som forhindrer blodet i at størkne.

Manzara

Myggen har næsten 100 øjne. Som et samlet øje er disse anbragt på toppen af dens hoved. På billedet ovenfor vises et udsnit på tre af disse øjne. Til højre ser vi, hvordan billedet af en genstand sendes fra øjet til hjernen.

 

Manzara

1. Snabel

2. Hinde

Dette er helt sikkert en usædvanlig proces, som rejser følgende spørgsmål:

1) Hvordan ved myggen, at der er et blodstørknende enzym i den menneskelige krop?

2) For i sin egen krop at kunne producere et neutraliserende sekret mod dette enzym har den brug for at kende enzymets kemiske struktur. Hvordan er dette muligt?

3) Selv hvis den på en eller anden måde besad en sådan viden..., hvordan kan den så producere sekretet i sin egen krop og skabe det tekniske redskab, som er nødvendigt for at overføre sekretet til sin snabel?

Svaret på alle disse spørgsmål er indlysende: Det er ikke muligt for myggen at udføre noget af ovenstående. Den har hverken den nødvendige visdom, kemiske viden eller “laboratorie-omgivelserne” til at producere dette sekret. Vi taler her om en myg, der kun er få millimeter lang, uden bevidsthed eller visdom, - det er det hele!

Det er fuldstændig klart, at Allah, “Herre over himlene og over jorden og over alt imellem dem”, har skabt både myggen og mennesket og givet myggen sådanne usædvanlige og fantastiske egenskaber.

"Alt hvad der er i himlene og på jorden lovpriser Allah, og Han er den Almægtige, den Alvise. Han ejer Herredømmet over himlene og jorden. Han skænker liv og bevirker død, og Han har magt over alle ting."
(Sura al-Hadid: 1-2)

Honningbien

Det er velkendt for de fleste, at honning er en fundamental fødekilde for den menneskelige krop, mens kun få mennesker er opmærksomme på de usædvanlige kvaliteter der findes hos honningbien.

Vi ved, at biens fødekilde er nektar, som ikke kan findes om vinteren. Derfor blander bierne den nektar, som de samler om sommeren med et specielt sekret fra deres krop og frembringer et nyt næringsmiddel - honning -, som de gemmer til de kommende vintermåneder.

Det er bemærkelsesværdigt at den mængde honning, som bierne gemmer, er meget større end den de faktisk behøver. Det første spørgsmål, man stiller sig selv er, hvorfor stopper bierne ikke denne “overskudsproduktion”, som forekommer at være spild af tid og energi for dem? Svaret på dette spørgsmål ligger gemt i den “åbenbaring” som i følge Koranens vers er givet til bien.

Bier frembringer ikke kun honning til sig selv, men også til menneskene. Bier er, ligesom mange andre skabninger i naturen, også viet til at tjene mennesket, på samme måde som hønen lægger mindst ét æg om dagen, skønt den ikke behøver det, og koen frembringer meget mere mælk, end dens kalve behøver.

Manzara

"Og din Herre åbenbarede bien: Byg buse i bjergene og træerne og i det som (menneskene) rejser. Spis så af alle frugter og følg din Herres veje, (som er gjort) lette (for dig). Af deres maver kommer en drik, mangfoldig i farve, bvori er der er lægedom for mennesker. Sandelig, i dette er der visselig tegn for mennesker, som vil tænke after."
(Sura al-Nahl: 68-69)

Fremragende Organisation i Bistadet

Manzara

"Og vi har undertvunget det for dem, så de har ridedyr blandt dem og spiser af (andre blandt) dem. Og de har (forskellige andre slags) nytte af dem og drikke (mælk). Vil de ikke være taknemmelige?
(Sura Ya-Sin, 72- 73)

Biernes liv i bistadet og deres produktion af honning er fascinerende. Lad os, uden at gå i for mange detaljer, undersøge de grundlæggende træk ved biernes “sociale liv”. Bier skal udføre mange “opgaver”, og de udfører dem alle ved hjælp af en fremragende organisation.

Regulering af luftfugtighed og ventilation:

Bistadets luftfugtighed, som giver honningen dens særlige egenskaber, må holdes indenfor visse grænser. Hvis luftfugtigheden er over eller under disse grænser, ødelægges honningen og mister sine beskyttende og nærende kvaliteter. På lignende måde må temperaturen i bistadet holdes på 35oC, gennem 10 måneder om året. For at kunne holde temperaturen og luftfugtigheden i bistadet, indenfor disse bestemte grænser, tager en bestemt gruppe bier sig af “ventilationen”.

På en varm dag kan man nemt se bierne ventilere bistadet. Indgangen til bistadet fyldes med bier som, idet de holder sig fast til træbygningen, vifter luft ind i bistadet med deres vinger. I et almindeligt bistade vil luft som kommer ind fra den ene side, være tvungent til at forlade stadet fra den anden side.

Andre ventilator-bier arbejder inde i bistadet for at fordele luften til alle dets hjørner.

Dette ventilationssystem er også brugbart for at beskytte bistadet mod røg og luftforurening.

Sundhedssystem:

Biernes anstrengelser for at bevare honningens kvalitet begrænser sig ikke til regulering af luftfugtighed og varme. Indenfor i et bistade eksisterer der et perfekt sundhedssystem, som holder alt, hvad der kan opstå som resultat af en bakterieproduktion, under kontrol. Hovedformålet med dette system er at fjerne alt, hvad der kan producere bakterier. Det grundlæggende princip i dette sundhedssystem er at forhindre fremmede elementer i at komme ind i bistadet. For at sikre dette, står der altid to vagtposter ved bistadets indgang. Hvis et fremmedelement eller et insekt trods denne sikkerhedsforanstaltning kommer ind i bistadet, går alle bier i aktion for at fjerne det fra bistadet.

Mod større fremmede elementer, som ikke kan fjernes fra bistadet, bruges en anden forsvarsmekanisme. Bierne “balsamerer” disse fremmede genstande. De producerer en substans, der hedder propolis (bi-harpiks), hvormed de udfører balsameringsprocessen. Den produceres ved, at de tilfører et specielt sekret til den harpiks, som de samler fra fyrretræer, popler og akacietræer, og dette bruges også til at reparere sprækker i bistadet. Når denne harpiks er fyldt i sprækkerne af bierne, tørrer den, når den udsættes for luften, og danner en hård overflade. Bierne bruger dette materiale til det meste af deres arbejde.

Manzara

“Og i jeres skabelse og i alt, hvad Han udbreder af levende væsener (på jorden), er der visselig tegn for et folk, som har en sikker tro.”
(Sura al-Jathija: 4)

Her kan man allerede undre sig. Propolis har den egenskab, at den ikke tillader nogen bakterie at leve i den. Dette gør propolis til et ideelt balsameringsmiddel. Hvordan kan bierne vide at dette middel er et ideelt middel til balsamering? Hvordan kan bierne producere et middel, som mennesket kun kan producere i et laboratorie og ved hjælp af teknologi, når det har et vist niveau af viden? Hvordan ved de, at et dødt insekt udløser en bakterieproduktion og at balsamering vil forhindre dette?

Det er indlysende, at bien ikke har nogen viden om dette emne eller har et laboratorium i sin krop. Bien er kun et insekt, som måler 1-2 cm og den gør kun det, som dens Herre har åbenbaret for den.

Maximal Opbevarings-Forhold Ved Minimal Materialeforbrug

Manzara

Bierne bygger bistader, i hvilke der kan leve og arbejde ca. 80.000 bier, ved at forme små portioner bivoks.

Bistaderne er opbygget af vokskager, som er bygget af bivoks og som har hundredvis af små celler på overfladen. Alle bivokskageceller er på nøjagtig samme størrelse. Dette mirakuløse ingeniørarbejde gennemføres via det kollektive arbejde fra tusindvis af bier. Bierne bruger disse celler til at opbevare mad i og til at opfostre de unge bier.

Bierne har i millioner af år brugt den sekskantede form til at bygge vokskager. (Man har fundet et bi-fossil som er 100 millioner år gammelt). Det er forbløffende, at de har valgt en sekskantet form frem for en ottekantet eller femkantet. Matematikere giver denne forklaring: “Den sekskantede form er den geometriske form, hvormed man opnår den bedste udnyttelse af et givent område.” Hvis vokskagerne var lavet i en anden form, ville der være områder der ikke blev brugt; der ville således kunne gemmes mindre honning og færre bier ville drage nytte af det.

Hvis dybden er den samme, vil en trekantet eller firkantet celle kunne rumme samme mængde honning som en sekskantet celle. Men af alle disse geometriske former har sekskanten den mindste omkreds. Samtidig med at de har samme volumen, er den nødvendige mængde voks til sekskantede celler mindre end den voksmængde, som kræves til trekantede eller firkantede celler.

Konklusion: Sekskantede celler kræver et minimum af voks for at blive bygget samtidig med, at de kan rumme maximale mængder honning. Bierne kan ikke selv have udregnet disse resultater, som mennesket er kommet frem til gennem mange komplicerede geometriske udregninger. Disse små dyr bruger den sekskantede form naturligt, fordi de er blevet belært og “inspireret” hertil af deres Herre.

Den sekskantede udformning af celler er på mange måder praktisk. Cellerne passer sammen og de deler vægge med hinanden. Dette sikrer maksimal lagerplads samtidig med et minimalt voksforbrug. Skønt cellernes vægge er temmelig tynde, er de stærke nok til at bære flere gange deres egen vægt. Ligesom når de bygger cellernes sidevægge, opnår bierne maksimale besparelser, når de bygger bundstykkerne.

Vokskager bygges som en plade med to rækker, der ligger bagside mod bagside. Herved opstår der et problem med det punkt, hvor to celler samles. Problemet løses ved at cellernes bundflade konstrueres ved at samle tre ligesidede kvadrater. Når tre celler bygges på den ene side af vokskagen, bygges bundfladen af en celle automatisk på den anden side af vokskagen.

Da bundfladen består af ligesidede kvadratiske voksplader, kan man se en fordybning nedad i bunden af disse celler. Dette medfører en forøgelse af cellens volumen og ligeledes i den mængde honning, der kan gemmes.

Andre Karakteristiske Træk Ved Vokskage-Celleri

Manzara

Et andet punkt, som bierne overvejer under konstruktionen af vokskagen, er cellernes hældningsgrad. Ved at hæve cellerne 13o på begge sider, forhindrer de cellerne i at blive parallelle med bunden. På denne måde forhindrer de honning i at løbe ud af cellernes åbning.

Mens de arbejder, hænger arbejderbierne på hinanden i cirkler og stimler sammen i flokke. Herved skaber de den nødvendige temperatur til voksproduktion. Små celler i deres bagkrop producerer en gennemsigtig væske, som løber ud og hærder de tynde voks-lag. Bierne samler voksen mellem små kroge på deres ben. De tager voksen i munden og tygger og bearbejder den, indtil den er blød nok, hvorefter de giver voksen form i cellerne. Mange bier arbejder sammen for at sikre arbejdspladsen den nødvendige temperatur, der kan holde voksen blød og smidig.

Et andet interessant punkt er værd at bemærke: Bygningen af bivokskagen starter i den øverste del af bistadet og fortsætter samtidig nedad i to eller tre rækker. Når et stykke vokskage udvikler sig i to modsatte retninger, forbindes først bunden af de to rækker. Denne proces udføres i en forbløffende harmoni og orden. Det er derfor aldrig muligt at forstå, at vokskagen faktisk består af tre forskellige dele. Vokskagestykkerne, som påbegyndtes samtidigt fra forskellige retninger, er så perfekt arrangerede, at selvom der er hundredvis af forskellige vinkler i deres struktur, synes de at være et ensartet stykke.

For at lave en sådan konstruktion, må bierne på forhånd udregne afstanden mellem start- og forbindelsespunkterne og derefter skabe cellernes dimensioner i overensstemmelse hermed. Hvordan kan en så fin beregning gøres af tusindvis af bier? Dette har altid imponeret videnskabsfolk.

Det er indlysende ulogisk at tro, at bierne af sig selv har løst denne opgave, som mennesket næsten ikke kan håndtere. Der indgår en så fin og detaljeret organisering, at det er umuligt for bierne selv at gennemføre denne.

Manzara

Hvordan opnår de dette? En evolutionist ville forklare det med, at det blev opnået ved hjælp af instinktet. Hvad er det for et instinkt, som kan henvende sig til tusindvis af bier på én gang og få dem til at udføre kollektive opgaver? Det ville ikke være tilstrækkeligt, at hver bi fulgte sit eget instinkt, idet dens handlinger nødvendigvis må være i overensstemmelse med de andres instinkter for at opnå dette forbavsende resultat. Derfor må de være styret af et “instinkt” fra en unik kilde. Bier, som begynder at bygge bistadet fra forskellige hjørner og kombinerer deres forskellige opgaver uden at der opstår mellemrum og som konstruerer cellerne ensartet i en perfekt heksagonal form, må sandelig modtage “instinktive” beskeder fra den samme kilde!..

Begrebet instinkt, som bruges ovenfor, er ikke andet end et navn, som det siges i Koranen, i vers 40 i Sura Yusuf. Det er ikke til nogen gavn at hæfte sig ved sådanne simple navne med det formål at afsløre klare sandheder. Bier vejledes fra en unik kilde, og derfor udfører de med succes sådanne opgaver, som de ellers ikke ville have været i stand til. Det er ikke instinktet, et begreb uden definition, som vejleder bierne, men den “inspiration”, som omtales i Sura al-Nahl. Hvad disse små dyr gør er at udføre de opgaver, som Allah specielt har givet dem.

Hvordan De Bestemmer Retningen

Bierne er som regel nødt til at flyve langt og undersøge store områder for at finde føde. De samler blomsterstøv og ingredienser til honningen indenfor en radius af 800 m fra bistadet. En bi, som finder blomster, flyver tilbage til bistadet for at fortælle de andre bier om stedet, men hvordan beskriver denne bi blomsternes placering for de andre bier i bistadet?

Ved at danse!... Bien vender tilbage til bistadet og begynder at udføre en dans. Denne dans er et udtryksmiddel, som den bruger til at fortælle de andre bier om blomsternes placering. Denne dans, som gentages mange gange af bien, indeholder al information om hældning, retning, afstand og andre detaljer om fødekilden, som gør andre bier i stand til at finde den.

Denne dans er i virkeligheden et 8-tal, som konstant gentages af bien (se billedet). Bien former den midterste del af 8-tallet ved at vrikke med halen og ved at udføre zigzagbevægelser. Vinklen mellem zigzag’ene og linien mellem solen og bistadet viser fødekildens nøjagtige placering (se billedet ovenover).

Det er imidlertid ikke nok at kende retningen til fødekilden. Arbejderbierne har også brug for at “vide”, hvor langt de skal flyve for at samle ingredienserne til honningen, så derfor “fortæller” den bi, som er vendt tilbage fra stedet med blomster, de andre bier om afstanden til blomsterstøvet ved hjælp af bestemte kropsbevægelser. Den gør det ved at vrikke med den nederste del af sin krop og derved skabe luftstrømme. For at “beskrive” f.eks. en afstand på 250 m vrikker den nederste del af sin krop fem gange i et halvt minut. På denne måde, beskrives fødekildens nøjagtige placering i detaljer, både hvad angår retning og afstand.

Manzara

Et nyt problem opstår for bierne på de flyveture, hvor flyvningen frem og tilbage til fødekilden tager lang tid. Når bien, som kun kan beskrive fødekilden i forhold til solens retning, vender tilbage til bistadet, har solen flyttet sig en grad hvert fjerde minut. Derfor vil bien lave en fejl i sin beskrivelse af fødekildens retning for de andre bier på 1 grad for hver fire minutter den tilbringer på vejen tilbage.

Forbavsende nok har bien ikke dette problem! Biens øjne består af hundredvis af små heksagonale linser. Hver linse fokuserer, ligesom et teleskop, på et meget snævert område. En bi, som ser mod solen på et bestemt tidspunkt af dagen, kan altid finde dens placering, mens den flyver. Det formodes at bien udfører denne kalkulation ved at bruge forandringen i det lys, som solen udsender afhængigt af tidspunktet på dagen. Derfor kan bien fastslå bestemmelsesstedets placering uden fejltagelser ved at udføre korrektioner af den information, den giver i bistadet, efterhånden som solen bevæger sig fremad.

Metode Til At Afmærke Blomsterne

Når en blomst har været besøgt, er honningbien i stand til at opfatte, at en anden bi allerede har suget nektaren fra blomsten, og forlader den derfor straks. På denne måde spares både tid og energi. Hvordan opfatter bien, uden at undersøge blomsten, at nektaren allerede er suget ud?

Dette er muligt, fordi den bi, som tidligere besøgte blomsten, har efterladt et mærke med en speciel duft på den. Så snart en ny bi undersøger den samme blomst, mærker den duften og forstår, at blomsten allerede har været til gavn. Den bevæger sig derfor straks til en anden blomst. På denne måde undgår bierne at spilde tid på den samme blomst.

Manzara

Den Mirakuløse Honning

Ved du, hvor vigtig en fødekilde den honning er, som Allah tilbyder mennesket ved hjælp af et lille insekt?

Honning består af sukker, som f.eks. glukose og fruktose og af mineraler som f.eks. magnesium, potasium, calcium, natriumklorid, svovl, jern og fosfat. Den indeholder B1, B2, C, B6, B5 og B3 vitaminer, som ændrer sig i takt med kvaliteten af nektaren og blomsterstøvet. Desuden findes der små mængder kobber, jod og zink. Den indeholder også forskellige slags hormoner.

Som Allah siger i Koranen: “Honning er et lægemiddel for menneskene”. Dette videnskabelige faktum blev bekræftet af videnskabsfolk, som samledes under Verdens Biavler Konferencen (World Apiculture Conference), der afholdtes den 20.-26. september 1993 i Kina. Under konferencen diskuterede man behandlinger med honning-derivater. Specielt de amerikanske videnskabsfolk sagde, at honning, Gele Royal, pollen og propolis (bivoks) kan helbrede mange sygdomme. En rumænsk læge fastslog, at han afprøvede honning på patienter med grå stær og 2002 ud af 2094 patienter kom sig fuldstændigt. Polske læger oplyste på konferencen, at propolis hjælper med at kurere mange sygdomme, som f.eks. hæmorroider, hudproblemer, gynækologiske sygdomme og mange andre ubalancer.

Manzara

"... Af deres maver kommer en drik mangfoldig i farve, bvori der er lægedom for mennesker..."
(Sura al-Nahl: 69)

I dag har biavl og biprodukter åbnet for nye retninger af undersøgelser i videnskabeligt avancerede lande. Andre fordele ved honningen kan beskrives som nedenfor:

Let fordøjelig: Da sukkermolekyler i honning kan omdannes til andre sukkerformer (f.eks. fra fruktose til glukose) fordøjes honning let af de sarteste maver, trods dens høje indhold af syre. Den hjælper nyrerne og tarmene til at fungere bedre.

Lavt kalorieindhold: En anden fordel ved honningen er, at når man sammenligner den med den samme mængde sukker, giver honningen 40% færre kalorier til kroppen. Selvom den giver megen energi, øger den ikke kroppens vægt.

Manzara

Optages hurtigt gennem blodet: Når honning blandes med lidt vand, optages den i blodstrømmen på 7 minutter. Dens frie sukkermolekyler medfører at hjernen fungerer bedre, da hjernen har det største forbrug af sukker.

Støtter bloddannelsen: Honning leverer en vigtig del af den nødvendige energi til bloddannelsen. Desuden hjælper den til at rense blodet. Den har positiv indflydelse på regulering af blodets cirkulationsevne. Den virker også beskyttende mod kredsløbsproblemer og åreforkalkning.

Virker bakteriedræbende: Honningens bakteriedræbende egenskaber kaldes “hæmningseffekten”. Eksperimenter med honning viser, at dens bakteriedræbende egenskaber fordobles, når den fortyndes med vand. Det er meget interessant at bemærke, at nyfødte bier i bikolonien fodres med fortyndet honning af de bier, som er ansvarlige for opsynet med dem - som om de kender denne egenskab ved honningen.

Gelé Royal: Gelé Royal er en substans, der produceres af arbejderbierne inde i bistadet. Denne nærende substans indeholder sukker, proteiner, fedt og mange vitaminer. Den bruges ofte ved problemer, som skyldes vævs-skader eller fysisk svaghed.

Det er indlysende, at honning, som produceres i meget større mængder end nødvendigt for bierne, er skabt til menneskets fordel. Det er ligeledes indlysende, at bierne ikke kan udføre en sådan opgave “på egen hånd”.

madde, new scientist madde, new scientist

"Og Han har undertvunget for jer (alt), som er i himlene og på jorden: En nådesgerning fra Ham... I dette er der sandelig tegn for et folk, som vil tænke sig om."
(Sura al-Jathija: 13)

Kamelen

Det er helt uden for tvivl, at alle skabninger, med de egenskaber, de besidder, afspejler deres Skabers ubegrænsede kraft og viden. Allah udtrykker dette i utallige vers i Koranen, hvor Han understreger, at alt, hvad Han skaber, faktisk er et tegn, dvs. et symbol og et varsel.

I det 17. vers af Sura al-Ghasjijah, henviser Allah til et dyr, som vi nøje vil undersøge og tænke over: “Kamelen”.

I dette afsnit vil vi studere dette levende væsen, som Allah, i Koranen, har henledt vor opmærksomhed på ved følgende udtryk: “Har I ikke set kamelerne - hvorledes de er skabt?”

Det, som gør kamelen til “et særligt levende væsen”, er dens kropsbygning, som ikke påvirkes af selv de alvorligste omstændigheder. Dens krop besidder egenskaber, som gør den i stand til at overleve i dagevis uden vand eller føde, og til at vandre i dagevis med en vægt på hundredvis af kilo på sin ryg.

Kamelens karakteristika, som læseren vil lære om i detaljer på de følgende dette dyr er skabt specielt til tørre klimatiske forhold, og at det blev givet for at tjene menneskeheden. Dette er et åbenlyst tegn på skabelsen for forstandige mennesker.

“Sandelig, i nattens og dagens veksel og i (alt), hvad Allah har skabt i himlene og på jorden, er der visselig tegn for folk, som holder Allahs påbud og frygter Ham.” (Sura Yûnus: 6)

Manzara

"Har I ikke set kamelerne - hvorledes de er skabt? Og himmelen - hvorledes den er opbøjet? Og bjergene - hvorledes de er solidt anbragt pa jorden? Og jorden hvorledes den er udbredt - Forman dem derfor (Muhammed), for du er kun en advarer."
(Sura al-Ghasjijah: 17-21)

Ekstraordinær Modstandsevne Overfor Tørst og Sult

Kamelen kan overleve uden mad og vand i 8 dage ved en temperatur på 50oC.

I dette tidsrum mister den 22% af sin totale kropsvægt. Mens et menneske vil være døden nær, hvis det mister kropsvæske, der svarer til ca. 12% af kropsvægten, kan en mager kamel overleve at miste kropsvæske i et omfang, der svarer til 40% af dens kropsvægt. En anden grund til dens modstandsevne overfor tørst skyldes en mekanisme, der gør kamelen i stand til at øge sin kropstemperatur til 41oC. På denne måde kan dyret holde tabet af vand nede på et minimum i den fantastiske varme i ørkenen i dagtimerne. Kamelen kan også sænke sin kropstemperatur til 30oC i de kolde ørken nætter.

Forbedret System Til Vandudnyttelse

Kameler kan optage op til 130 liter vand, hvilket svarer til en tredjedel af deres kropsvægt, på knap 10 minutter. Desuden har kamelen i næsen en slimhinde, der er 100 gange større end menneskets. Med sin store, buede næseslimhinde, kan kamelen tilbageholde 66% af luftens fugtighed.

Maksimalt Udbytte Af Mad Og Vand

De fleste dyr dør af forgiftning, når ophobet urin i nyrerne siver over i blodet. Kamelerne derimod, udnytter vand og mad maksimalt ved at sende urinen adskillige gange gennem leveren. Både blodet og celleopbygningen hos kamelen er speciel, for at gøre det muligt for dette dyr at overleve lange perioder uden vand under ørkenforhold.

Dyrets cellevægge har en speciel opbygning, som forhindrer ekstra vandtab.

Desuden er blodets sammensætning sådan, at det ikke tillader noget fald i blodcirkulationen, når væskeniveauet i kamelens krop falder til et minimum. Endvidere findes der i kamelens blod, i modsætning til andre levende væsners, et meget højere niveau af æggehvideholdige enzymer, som styrker modstanden overfor tørst.

Puklen er kamelens anden støtte. En femtedel af kamelens totale kropsvægt er gemt som fedt i puklen. At kropsfedtet opbevares kun et sted på kamelens krop, forhindrer afgivelse af vand fra hele dens krop, - vandafgivelsen er knyttet til fedtet. Dette tillader kamelen at forbruge et minimum af vand.

Selvom en enpuklet kamel kan fortære 30-50 kg mad om dagen, er den under hårde forhold i stand til at leve op til en måned på kun 2 kg græs om dagen. Kameler har meget stærke og gummiagtige læber, som tillader dem at spise torne, der er skarpe nok til at gennembore tykt læder. Desuden har den en mave med fire kamre og et meget stærkt fordøjelsessystem, hvormed den kan nedbryde alt, hvad den spiser. Den kan endda leve af et materiale som gummi, der ikke kan opfattes som føde. Det er indlysende, hvor værdifuld denne kvalitet er i sådan et tørt klima.

Forholdsregler Mod Tornadoer Og Storme

 

Kamelens øjne har to sæt øjenvipper. Øjenvipperne fletter sig sammen og beskytter kamelens øjne mod de strenge sandstorme. Desuden kan kameler lukke deres næsebor, så der ikke kommer sand ind.

Beskyttelse Mod Brændende Og Iskolde Vejrforhold

Det tykke og uigennemtrængelige hår på kamelens krop forhindrer den svidende ørkensol i at nå dyrets hud. Det holder også kamelen varm i iskoldt vejr. Ørkenkameler påvirkes ikke af høje temperaturer på op til +50oC, og den topuklede Bactrian kamel kan overleve i meget lave temperaturer, helt ned til -50oC. Kameler af denne type kan overleve selv i højtliggende dale, 4000 meter over havets niveau.

Manzara Manzara
ET HOVED, SOM ER BESKYTTET MOD SAND:

* Kamelens øjenvipper har et sammenfletnings system. I tilfælde af fare lukkes de automatisk. De sammenhæftende øjenvipper lader ingen støvpartikler komme ind i kamelens øje.

* Næsen og ørerne er beskyttet af lange hår, som forhindrer sand og støv i at trænge ind.

* Den lange hals gør kamelen i stand til at finde føde som for eksempel blade, der befinder sig op til tre meter over jorden.

FØDDER, SOM ER TILPASSET ALLE SLAGS TERRÆN:

* Fødderne består af to tæer, som er forbundet med en elastisk trædepude. Denne består af fire fedtfyldte kødklumper og gør dyret i stand til at stå godt fast på jorden. Foden er fuldstændig tilpasset alle typer terræn.

* Tåneglen beskytter fødderne fra mulige skader ved stød.

* Knæene er dækket af hård hud, der er så hårdt og tykt som horn. Når dyret ligger ned i det varme sand, beskytter denne hårde hud dyret fra at blive skadet af den fantastisk varme jord.

PUKLEN SOM ET FØDELAGER:

* Kamelens pukkel, som ligner en stor fedtmasse, leverer, i perioder med føde knaphed og sult, næring til kamelen. På grund af dette system kan dyret leve op til tre uger uden vand, hvorved den mister 33% af sin vægt. Under de samme omstændigheder ville et menneske miste 8% af sin kropsvægt og dø indenfor 36 timer, da det i løbet af den tid ville miste al vandet i sin krop.

VARMEISOLERENDE ULD:

* Denne uld består af tykt, sammenfiltret hår, som ikke kun beskytter dyrets krop mod iskolde og brændende vejrforhold, men også forhindrer kroppen i at tabe vand. Kamelen kan udsætte svedafgivelsen ved at øge sin kropstemperatur til 41oC. På denne måde forhindrer den væsketab.

* Med deres tykke uld kan kameler i Asien overleve temperaturer på op til +50oC om sommeren og ned til - 50oC om vinteren. 

DE KAN ENDDA LEVE AF TORNE

Kamelerne kan modstå temperaturer på -52oC i de højest liggende områder i Centralasien.

Beskyttelse Mod Det Brændende Sand

Kamelens fødder, som er store i forhold til dens ben, er specielt “designet” og forstørrede for at hjælpe dyret til at gå i sandet uden at synke i. Fødderne har en bred spredt form og er svulmende. Desuden beskytter den særlige tykke hud, der sidder under fodsålerne, mod det brændende ørkensand.

Lad os reflektere i lyset af disse informationer: Har kamelen selv tilpasset sin egen krop til ørkenforholdene? Har den selv udformet slimhinden i sin næse eller puklen på sin ryg? Har den selv formet sin næse- og øjenstruktur for at beskytte sig mod tornadoer og storme? Har den selv skabt sit blod og sin cellestruktur ud fra princippet om at bevare vand. Har den selv valgt den type hår, som dækker dens krop? Har den selv udviklet sig til et “ørkenskib”?

Ligesom ethvert andet levende væsen kunne kamelen helt sikkert ikke udføre noget af dette og gøre sig nyttig for mennesket. I Koranens vers, som fastslår: “ Vil de da ikke betragte kamelerne - hvorledes de er skabt?” drages vor opmærksomhed på bedste vis mod skabelsen af dette dyr. Ligesom alle andre skabninger er kamelen udstyret med mange specielle kvaliteter og derefter anbragt på jorden som et tegn på den skabende Herres fortræffeligheder.

Skabt med så overlegne fysiske egenskaber er kamelen tilskikket at tjene menneskeheden. For menneskene gælder, at de er bestemt til at se de samme skabelsesmirakler i hele universet og ære Skaberen af alle væsner.

Har I ikke set, at Allah har underkastet (til brug) for jer (alt), bved der er i himlene og pa jorden og har overost jer med sine nadegerninger, abenbare og skjulte, Men blandi mennedker der demi der dtrides on Allah uden nogen viden og ıden retledning og en oplydende Bog." (Sura Luqman: 20)

Fluen

Manzara

“... (de) er ikke engang i stand til at skabe en enkelt flue...” “O I mennesker, en lignelse præges for jer, lyt derfor (omhyggeligt) til den. Sandelig, de (falske guder), I påkalder ved siden af Allah, kan ikke skabe (så meget som) en flue, selv om de også sluttede sig sammen om det. Og hvis fluen fløj bort med noget, så ville de ikke kunne redde det fra den. Svag er den, der søger, og den, der søges ( afgudsdyrkeren og afguden). De vurderer ikke Allah på rette vis. Sandelig, Allah er Stærk, Mægtig.”
(Sura al-Hadjdj: 73-74)

Panoramisk Syn Gennem Tusindvis Af Linser

De heksagonal formede linser, som udgør fluens øje, giver et langt større synsfelt, end en almindelig linse gør. Hos nogle fluer, er der nogle gange op imod 5.000 af disse linser.

Desuden gør øjets kugleform det også muligt for fluen at se sin ryg, hvilket giver den en stor fordel over for dens fjender.

Manzara
Panoramisk syn gennem tusindvis af linser

De heksagonal formede linser, som udgør fluens øje, giver et langt større synsfelt, end en almindelig linse gør. Hos nogle fluer, er der nogle gange op imod 5.000 af disse linser. Desuden gør øjets kugleform det også muligt for fluen at se sin ryg, hvilket giver den en stor fordel over for dens fjender.

Fluens Sugepumpe: Snabelen

En anden specifik egenskab hos fluen er den måde, hvorpå den fordøjer føden. I modsætning til mange andre levende organismer, fordøjer fluen ikke føden i munden, men udenfor kroppen. Ved hjælp af snabelen hælder den en speciel væske over føden, som giver føden den rette konsistens til at blive opsuget. Derefter opsuger fluen føden med sine sugepumper i halsen.

Manzara
Fluens Sugepumpe: Snabelen

En anden specifik egenskab hos fluen er den måde, hvorpå den fordøjer føden. I modsætning til mange andre levende organismer, fordøjer fluen ikke føden i munden, men udenfor kroppen. Ved hjælp af snabelen hælder den en speciel væske over føden, som giver føden den rette konsistens til at blive opsuget. Derefter opsuger fluen føden med sine sugepumper i halsen.

 

2 / total 6
You can read Harun Yahya's book Til Forstandige Mennesker online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."