< <
7 / total: 14

Del 2- Darwinister Har Bedraget Hele Verden Med Svindelnumre 5/5

Darwinisme: En Falsk Religion

hayvanlar

Jorden er fuld af glorværdige beviser på Skabelsen.

Visse meget tydelige fakta konfronterer os, når vi undersøger darwinismens historie:

• Darwinismen er aldrig blevet videnskabeligt bevist. Modsat er den blevet afvist af videnskabelige beviser.

• Af den grund har man forsøgt at bruge bedrag for at holde darwinismen i live.

• Darwinistiske bedrag er blevet ignoreret af darwinistiske forskere.

• Falske fossiler er blevet udstillet på museer som bevis for evolutionen i årevis efter deres afsløring som svindelnumre.

• På trods af at være klar over sandheden bag disse bedrag, så har darwinistiske forskere undervist studerende i dem, som var de videnskabelige beviser for evolutionen.

• Darwinistiske forskere har forsøgt at ignorere de videnskabelige fakta, som afviser darwinismen og beviser Skabelse – det største bevis på dette er den måde, hvorpå fossiler er blevet gemt væk.

• Darwinismen har forsøgt at give det indtryk, at mennesker simpelthen er en slags dyr, og de har ikke haft nogen skrupler ved at bruge forfalskede tegninger af fostre til det formål.

• For angiveligt at kunne afvise den idé, at en sublim Skaber er ansvarlig for alle levende ting, har darwinismen forsøgt at overbevise folk om, at tilfældigheder kan udføre mirakler. (Allah er bestemt større end det).

Men hvad er årsagen til disse forbløffende bestræbelser, som selv omfatter svindel? Hvorfor er darwinister gået en så svær vej i stedet for blot at indrømme de sandheder, som afsløres af videnskabelige fakta, og opgive darwinismen? Hvorfor går de så langt for at give det indtryk, at teorien er etableret, og hvorfor lægger de så meget tid og energi i propaganda, bedrag og falskneri, selvom det er et manifesteret faktum, at evolutionsteorien ikke er blevet videnskabeligt bevist? Hvorfor er det, at darwinistiske forskere så insisterende finder på løgne på vegne af evolutionsteorien og får disse løgne indført i skolerne, selvom de ved, de vil blive ydmyget og få afsløret deres bedrag?

Der er kun et svar: darwinisme er ikke en videnskab. Darwinisme er en kættersk religion. Det er et tomt og overtroisk trossystem. Det er en ideologi bygget på bedrag. Det er grunden til alle disse darwinistiske bestræbelser, deres blinde hengivenhed til denne kætterske religion og til, at de kæmper med al deres magt for at opretholde deres overtroiske tro. I darwinisters skal man gøre alt, som kan gøres. Hvis denne overtroiske religion forlades, så må darwinister acceptere det faktum, at Allah skaber alle ting og derved opgive deres falske tro. Og sådan en ting er uacceptabelt for darwinisters fordrejede sind. Faktum er dog, at troen på Allahs eksistens og enhed, og kærligheden til Ham, er årsagen til enorm glæde. Troen på Allah er en velsignelse, som øger ens fornuft og forståelse mangfoldigt, og som over tiden skænker sjælen en vidunderlig dybsindighed. De metoder, som darwinister tyr til på grundlag af deres egen tankegang for at nægte Allahs eksistens, gør dem elendige, hensynsløse, bedrageriske og ulogiske.

Dette repræsenterer grundlaget til løgnene, de falske fossiler, falske tegninger, fotografier af målere limet på træer, falske fosterdiagrammer, falske rekonstruktioner uden videnskabelig værdi, kambriske livsformer gemt væk i 70 år, falske kranier udstillet i 40 år og andre bedrag, som stadig bevares i diverse lærebøger for darwinismens skyld, over de sidste 150 år. Tilhængerne af evolutionens overtroiske religion foretrækker at bruge bedrag frem for videnskab for at kunne bevare denne falske tro. Darwinistiske forskere står sammen i at bevare dette bedrag. Den franske biolog og darwinistiske Pierre Paul Grasse indrømmer dette med ordene:

Dette bedrag finder nogle gange sted ubevidst, men ikke altid. Fordi nogle folk bevidst ignorerer disse fakta af sekteriske grunde og benægter deres egen tros utilstrækkelighed og fejlagtige natur.106

manzara

Denne indrømmelse fra darwinistiske Pierre Paul Grasse er endnu et udtryk på en hemmelig forståelse blandt darwinistiske kredse. Eftersom darwinismen under dajjals system ikke må benægtes på nogen måde, så må man vende det blinde øje til bedrag, svindel og løgne.

Darwinister indrømmer nogle gange det faktum, at de har accepteret darwinisme som en religion. Nogle eksempler på dette er som følger (Allah er bestemt større end det):

“Man kan kun have en religiøs holdning, som er i overensstemmelse med evolution, hvis den religiøse holdning ikke kan skelnes fra ateisme.” 107 Will Provine, ateist and evolutionistisk biolog og genetiker.

“Evolution… hjælper ateister med at forsvare deres egen eksistens og stadig være i overensstemmelse med deres ‘religion’ af et gudløst univers.” 108 Richard Dawkins, evolutionistisk biolog og ateist.

“Faktisk blev evolutionen, på en made, en videnskabelig religion. Næsten alle forskere har accepteret den, og mange er klar til at ‘bøje’ deres observationer, så de passer til den.” 109 Darwinist og professor i fysik fra Manchester University, H. S. Lipson.

Mine forsøg på at demonstrere evolution ved et eksperiment, som fortsatte i mere end 40 år, er fuldstændig mislykkes… Ideen om en evolution hviler på ren tro.” 110 Den velkendte forsker Heribert Nilsson fra Lund University, som brugte hele sin karriere på at prøve at skabe angivelig kunstig evolution blandt levende ting.

”Loven om naturlig selektion er ikke, vil jeg sige, videnskab. Det er en ideologi, og en ond én, og den har påvirket vores evne til at opfatte livets historie med klarhed i høj grad, eftersom den har påvirket vores evne til at betragte hinanden med tolerance.” 111 Den darwinistiske Kenneth Hsü, ekspert i geovidenskab ved the Swiss Federal Institute of Technology.

”De indkalder mig som vidne og advokat og sagde ’Dr. Dawkins, har din tro på evolution, har dit studie på evolution fået dig hen mod ateismen?’ Jeg var nødt til at sige ’JA’… Folk som mig er dårlige nyheder for videnskabens lobby, for evolutionens lobby. Forresten er jeg meget mere ligefrem og ærlig i dette interview, end mange folk på dette område ville være. 112 Richard Dawkins

Darwinistlerin insanları bir aldatmacaya inandırmak için geliştirdikleri binlerce sahte şemadan biri...

En af de tusindvis af falske illustrationer, som darwinister fabrikerer for at hjernevaske folk og få dem til at tro på et bedrag.

Første muslinger og koraller
Første fisk
Første landplanter
Tiktaalik
Første leddyr
Første reptiler

Proterozoisk
Kambrisk
Ordovicisk
Silurisk
Devonisk

Disse indrømmelser fra verdenskendte darwinister peger rydeligt på én væsentlig sandhed. Darwinister står sammen om at opretholde dette bedrag ved at bruge et lydløst sprog, selvom de ved, at den ideologi, de går ind for, er falsk. Lejlighedsvise erklæringer, som virker som indrømmelser, ændrer intet i forhold til deres hengivenhed til darwinismens overtroiske religion, og systemet fortsætter præcis, som det altid har gjort i 150 år. Der er ingen ende på de bedrag, som bevidst begås, eller de løgne, som prøver at opretholde darwinismens overtroiske religion.

Følgende indrømmelse fra Colin Patterson, en erfaren palæontolog ved Londons Natural History Museum, som døde i 1998 og viede sit liv til at støtte denne falske teori, er tankevækkende ved, at den oplyser det bedrag, som darwinisterne befinder sig i.

Jeg havde en pludselig erkendelse af, at jeg i over tyve år havde troet, at jeg arbejdede med evolution på en eller anden vis… der var én ting, jeg ikke vidste om det. Så i de sidste par uger har jeg prøvet at stille et simpelt spørgsmål til forskellige folk og grupper. Spørgsmålet er: Kan du forstille mig noget, du ved om evolution, hvad som helst, som er sandt? Jeg afprøvede det spørgsmål på geologerne ved the Field Museum of Natural History, og det eneste svar, jeg fik, var stilhed. Jeg afprøvede det på medlemmer af the Evolutionary Morphology Seminar på the University of Chicago, en meget prestigefyldt gruppe af evolutionister, og alt, jeg fik der, var stilhed i lang tid, og til slut sagde en person, ”Jeg ved én ting – det burde ikke blive undervist i gymnasierne.” 113

darvinist diktatura

Der er hundredvis af bøger om evolution på markedet i dag, fyldt med spidsfindige fakta, under kontrol af det darwinistiske diktatorskab.

Denne indrømmelse fra Colin Patterson afslører tydeligt, at darwinister ikke ser noget galt med at skjule et faktum, de meget vel kender til, eller at dedikere dem selv til en løgn. Alle videnskabelige kredse er faktisk meget vel klar over, at evolutionsteorien er en løgn. De er alle klar over, at evolution er et bedrag, som undervises i skolerne for at hjernevaske elever, og at alle rapporterne om evolution er bedrageriske, og at den eneste årsag bag alle konferencerne, bøgerne, som udgives, og utallige proevolutionistiske magasiner er propaganda. Enhver darwinist ved, at fossilerne udstillet på naturhistoriske museer ikke udgør noget bevis for evolutionen overhovedet. De er klar over, at udsagn som ”nye beviser for evolutionen er blevet fundet” er falske, og at rekonstruktionerne af evolution i tidsskrifter og magasiner er forfalskede. Men de opfører sig som om, de var uvidende om alt dette. De prøver at give et indtryk af, at de taler akademisk, når de beskriver disse bedrag for hinanden. Men de er faktisk alle klar over, at de støtter en fabrikeret og falsk ideologi.

Grunden til alt dette er, at evolution er et trossystem, en kættersk religion. Evolution har intet at gøre med videnskab. Darwinismen støttes som et krav af dajjals krig. Alle de forskere, som går ind for darwinisme, er, om end uden at vide det, under dajjals kontrol.

Den darwinistiske professor i filosofi, Michael Ruse, fra the University of Florida, beskriver darwinismens overtroiske religion med ordene:

Evolution promoveres af dens tilhængere som mere end en videnskab. Evolution bekendtgøres som en ideologi, en sekulær religion – et fuldgyldigt alternativ til kristendommen, med mening og morale… Evolution er en religion. Dette var sandt om evolution i starten, og det er sandt om evolution i dag.114

Den amerikanske astronom, fysiker og kosmolog, Robert Jastrow, siger dette om den måde, hvorpå darwinister er så blindt hengivne til darwinismen:

Måske er livets fremkomst på Jorden et mirakel. Forskere er modvillige til at acceptere det synspunkt, men deres valg er begrænsede. Enten blev livet skabt på Jorden af et væsen uden for videnskabens forståelse, eller så udviklede det sig spontant på vores planet gennem kemiske reaktioner i ikke-levende materie, som lå på planetens overflade. Den første teori sætter spørgsmålet om livets oprindelse ud over videnskabelige undersøgelsers rækkevide. Det er en erklæring om tro på magten hos et højt væsen, som ikke er underlagt videnskabens love. Den anden teori er også en troshandling. Handlingen består i at formode, at det videnskabelige syn på livets oprindelse er korrekt, uden at have konkrete beviser til at støtte den tro.115

Som Robert Jastrow så flot siger i disse linjer, så tages darwinismen som et trossystem, men den pågældende tro er en overtroisk én, som ikke er støttet af videnskabelige beviser. Materialistisk tanke begår en stor fejl og kommer med en forfærdelig løgn, når den betragter darwinismens eneste videnskabelige alternativ, Skabelsen, som uvidenskabelig. Skabelsen er den virkelighed, videnskaben peger på. Videnskabelige fund har igen og igen bekræftet det faktum, at alt liv er skabt af en sublim og almægtig intelligens, med andre ord, Almægtige Allah. På den anden sige, så er alle darwinismens påstande blevet afvist af alle videnskabens grene. Det er derfor en seriøs fejl, som ikke stemmer overens med fakta, at forestille sig, at enhver, der tror på videnskab, også skal gå ind for darwinismen.

Hitler, Mao, Stalin, Mussolini

Darwinisme er den primære kilde til den smerte og lidelse, som folk har lidt under i årevis, og sådanne perverse ideologier som kommunisme og fascisme.

Det er meget vigtigt at indse, at darwinismen ikke er en videnskab, men en overtroiske religion. Det fremgår derfor, at darwinismens bedrag af hele verden har ideologiske årsager. Ethvert studie udført på darwinismens vegne, ethvert trin i den retning, og enhver person, som er blevet bedraget siden teoriens lancering, er en del af darwinismens ideologi. Den måde, hvorpå darwinismen fremstår i lærebøger, har spredt sig over hele verden, og er den eneste forklaring, som gives i næsten alle videnskabelige tidsskrifter, aviser og fjernsynet, er ingen lille sag – denne situation er faktisk overordentlig farlig. Under påvirkning af denne overtroiske religion, betragter folk bogstaveligt talt hinanden som dyr, ser det som legitimt, at den stærke knuser den svage, og begynder at tænke på mennesket som en tilfældig entitet uden ansvar for Allah. De krige, besættelser og konflikter, som er brudt ud under påvirkning af darwinismens overtro, perverterede ideologier som kommunisme, fascisme og aggressiv kapitalisme, og den anarki og terror, som stadig findes i mange dele af verden, demonstrerer alle sammen farens størrelse.

nazi

Den darwinistiske filosofi, som har spredt undertrykkelse over hele verden i mange år, er stadig en trussel. Den nuværende lidelse vil kun slutte, hvis darwinismens ideologiske system komplet elimineres.

Man må ikke glemme, at darwinismens konstante formering og den indsats, som gøres for at sikre, at den holder hele verden i sin magt, alt sammen er en kamp, som føres mod Allah, og målet for denne kætterske ideologi er at vende folk væk fra deres ansvar over for Allah og få dem til at glemme alt om det Hinsides. Det er ikke overraskende, at en person, som med sine egne øjne forestiller sig, at han ikke har noget ansvar over for Allah, og som ikke tror på det Hinsides, hensynsløst kan undertrykke andre, betragte al mulig ondskab som legitim i kampen om magt, kan være egoistisk og starte krige, da han ser disse som et middel til fremgang, kan eliminere store folkemasser eller fuldstændig udrydde mennesker med forskellig etnisk oprindelse. Unge folk, mange i gymnasiealderen, tøver ikke med at sige, hvordan darwinistisk logik har forgiftet deres sind, da de tog våben med hen på deres skole og slagtede snesevis. De skjuler ikke det faktum, at de betragter andre mennesker som dyr, som må ”udryddes”. Det er den slags destruktive og barbariske tro, som den darwinismens overtroiske religion repræsenterer.

Derfor må man ikke glemme disse fakta, når man undersøger darwinismens overtroiske religion og det bedrag, som omfatter hele verden.

Man må tage med i betragtningen, at de metoder, som darwinister bruger, når de bedrager verden, ikke er relaterede til videnskab eller nogen videnskabelig teori overhovedet.

Man må ikke glemme, at darwinismens religion er blevet taget fra Malthus’ ideer, som forsvarer massesult, epidemier og krige som en slags populationskontrol. Det er grundlaget for racehygiejnens ideal, som forventer at dræbe alle de syge og handicappede. Det er grundlag for alle de kommunistiske og fascistiske diktatorskab, som trak store folkemasser i døden, var skyld i døden af over ti millioner menneskers død i første og anden verdenskrig, og som er den eneste kilde til den terrorisme, som foregår over hele verden i dag.

Katastrofen Forårsaget Af Darwinistisk Uddannelse: Unge Mordere
Jokela High School Massakren:

I en besked, lagt op på YouTube før massakren, beskrev den 18-årige Pekka-Eric Auvinen, som myrdede syv elever og en lærer den 1. november, 2007, før han slog sig selv ihjel, sig selv som en antisocial socialdarwinist og sagde: ”Jeg er en anarkist, som kun tror på naturlig selektion. Folk må igen begynde at anvende naturlig selektion. Dyr lever på den måde, så hvorfor skulle mennesker ikke? I sidste ende er vi blot dyr. Vi mennesker er de værste dyr på Jorden… Det er, hvor der må være [naturlig selektion]. Jo før, jo bedre. … Loven er ikke andet end de stærkes idéer… Du må derfor tage kontrol over dit liv og blive en anarkist… De svage må dø, mens de stærke overlever. Det er naturlig selektion, den stærkeste overlever. Dyr dør hele tiden. Du ser aldrig en hund græde over at have dræbt en anden hund. Mennesker dør også. Reaktionen må være den samme. Dette er simpelthen en naturlig ting, ikke en stor eller vigtig ting. Jeg er ikke loven og dommeren. Jeg har ingen autoritet. Jeg er klar til at slås og dø for mit mål. Da jeg ikke betragter naturlig selektion som tilstrækkelig, så vil jeg eliminere menneskehedens skændsler, naturlig selektions fejltagelser… Jeg er anderledes, jeg har udviklet mig et trin videre.” (Fra Pekka-Eric Auvinens video "My Philosophy")

Jokela Lisesi Katliamı
Columbine High School Massakren:

Den 20. april, 1999, gik to studerende ved Columbine High School i den amerikanske stat Colorado, 18-årige Eric Harris og 17-årige Dylan Klebold, ind på deres skole med pistoler og bomber. Efter at have dræbt 12 elever og en lærer på 30 minutter, slog de sig selv ihjel. Harris’ T-shirt lød ”Naturlig Selektion”. De fleste skriverier, som blev fundet i Harris’ hjem efter angrebet, handlede om naturlig selektion og en følelse af overlegenhed. I videoer, som tidligere var blevet lagt ud på internettet, talte Harris og Klebold hele tiden om sig selv som ”mere udviklede” og talte om, hvordan det føltes at være angiveligt ”overmenneske”.

Darwinismen kan nemt forvandle uskyldige folk til monstre. Til venstre kan disse barnemoderes tidligere udseende ses, sammenlignet med hvordan de så ud lige før drabene.

Columbine Lisesi Katliamı

Man må hele tiden huske på, at udgangspunktet for al eksisterende kaos, kommunistiske og fascistiske bevægelsers handlinger mod religiøs moralitet, hovedløse angreb, meningsløse drab og terrorisme i verden, er én og samme.

Darwinismen er ikke en uskyldig teori, som er udviklet af videnskab – det er en af vor tids største plager, som trækker masser med i moralsk og åndeligt forfald, irreligion, ansvarsløshed, krig, vrede og vold.

Selvom fortalerne for Darwins overtroiske religion bliver flere og flere, så vil alle i kampen mod Almægtige Allah blive opdaget og besejret.

Darwinister oplever lige nu darwinismens historiske kollaps og ser på situationen med stor ængstelse og beklagelse.

Darwinister forstår måske ikke fuldt ud, at al magt tilhører Allah, og at alle overtroiske fælder mod Allah er dømt til at mislykkes. Vores Herre fortæller sandheden i verset nedenfor:

Og de lagde listige planer, og Allah lagde en plan (for at redde Isa). Allah er Den bedste Planlægger. (Surah Al-'Imran, 54)

 

manzara

Og de [vantro] lagde listige planer, og Allah lagde en plan (for at redde Isa). Allah er Den bedste Planlægger.
(Surah Al’Imran, 54)

 

Kilder:

106. Pierre Paul Grasse, Evolution of Living Organisms, New York NY, Academic Press, s. 8 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 228

107. Will Provine, No Free Will, in Catching Up with the Vision, ed. by Margaret W. Rossiter (Chicago: University of Chicago Press, 1999), p. S123 - http://www.icr.org/home/resources/resources_tracts_scientificcaseagainstevolution/

108. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why The Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design, New York, NY, W. W. Norton, 1986, s. 6 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 228 (vurgu orijinaline aittir)

109. H. S. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 31, 1980, s. 138 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 229

110. Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 230

111. Kenneth Hsü, "Is Darwinism Science?" Earthwatch, Mart 1989, s. 15 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 244

112. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed" belgesel film, 2008.

113. Hank Hanegraaff, Fatal Flaws "What Evolutionists Don't Want You To Know", W Publishing Group, 2003, s. 29-30

114. Michael Ruse, "Saving Darwinism from the Darwinians," National Post,13 Mayıs, 2000), s. B-3

http://www.icr.org/home/resources/resources_tracts_scientificcaseagainstevolution/

115. Robert Jastrow, "God's Creation", Science Digest, Özel Bahar Sayısı, 1980, s. 68 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 201

7 / total 14
You can read Harun Yahya's book Det Darwinistiske Dajjal Systems Død online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net